Privat hjemmehjælp

Når der er brug for god hjemmehjælp

Hjemmehjælp og pleje kan være en hjælp til den personlige pleje og hygiejne. Det kan foreksempel værer hjælp til at komme i brusebad  eller blive vasket, til at få tøj eller på, eller bare at komme ud af sengen og til at spise mad. 

Man kan også få hjælp til tøjvask, indkøb eller rengøring.

Det hører ind under praktisk hjælp. Hovedrengøring hører også ind under praktiskhjælp.

Det er altid kommunen, der bestemmer, om du kan få hjemmehjælp eller hjemmepleje. Som udgangspunkt kan du søge om hjemmehjælp, hvis:
du er syg eller ældre eller handikappet.

 
Hvad er god hjemmehjælp??

Respekt, rummelighed og for udvikling. Det betyder, at man skal behandles med respekt og værdighed, uanset om man ikke længere kan det samme som før. Det betyder, respekt for privatlivet og for dine egne grænser. Det betyder at medarbejdere og de ældre kommunikerer med hinanden på en ordentlig måde.
For det første løser hjemmeplejen opgaver som er kritiske for
borgernes livskvalitet. For det andet skal disse velfærdsmæssige
kerneopgaver løses i borgernes egne hjem. Og for det tredje kræver det
altid, at en række forskellige ansatte samarbejder på kryds og tvers.

 
Hjemmehjælp er den hjælp som man kan få visiteret igennem kommunen.
Når en borger bliver syg, svag eller bare ældre og få svært ved at klare de daglige opgaver selv. Det drejer sig om fx. Hjælp til bad, personlige pleje, rengøring, madlavning, hjælp til doseringer af medicin, hjælp til medicin indtagelse og meget mere. Man kan få visiteret fast hjælp eller en midlertidigt hjælp. Midlertidigt hjælp har man krav til fx. Efter indlæggelse. Man kan også vælge at bruge privat levandør. Kommunen har krav til at fremvise deres borgerne de levandør som er blevet godkendt af kommunen. Det er helt op til en borger hvilket levandør han vælger.

Hos U.M.Service står vi altid klar til at hjælpe med hjemmehjælp eller hjemmepleje.

 

Du kan læse mere om os på www.um-pleje.dk